Materijali

Materijali za bazene

O kompaniji Kerakoll

Kerakoll je međunarodni lider u svetu GreenBuilding-a sa rešenjima koja poštuju životnu okolinu i ljude.

Kerakoll je prva kompanija na svetu koja nudi globalno rešenje u materijalima i uslugama za GreenBuilding, za izgradnju i život poštujući životnu okolinu i zdravo stanovanje.

Kerakoll Srbija

Kerakoll GreenBuilding

Proizvodi Kerakoll GreenBuilding rezultat su detaljnog naučnog istraživanja na polju zdravlja i blagostanja i ostvareni su u okviru Kerakoll GreenLab, jednog od najnaprednijih tehnoloških centara na svetu za proučavanje i razvoj novih materijala za zelenu gradnju. Naučni park Kerakoll, u kome se nalazi istraživački centar Kerakoll GreenLab, mesto je posvećeno istraživanju i tehnološkom razvoju u oblasti zelenih green građevinskih materijala.

Kerakoll GreenBuilding

Proizvodi Kerakoll GreenBuilding rezultat su detaljnog naučnog istraživanja na polju zdravlja i blagostanja i ostvareni su u okviru Kerakoll GreenLab, jednog od najnaprednijih tehnoloških centara na svetu za proučavanje i razvoj novih materijala za zelenu gradnju. Naučni park Kerakoll, u kome se nalazi istraživački centar Kerakoll GreenLab, mesto je posvećeno istraživanju i tehnološkom razvoju u oblasti zelenih green građevinskih materijala.


Kerakoll Campus

Obuka i ažuriranje za izgradnju sutrašnjice

Kerakoll smatra da su tehničko ažuriranje i profesionalna obuka od suštinskog značaja za promociju i širenje boljeg kvaliteta gradnje.

Kampus je najvažnija škola za obuku i savetovanje za GreenBuilding u Evropi, čija je svrha promovisanje i širenje nove i najsavremenije kulture zelene gradnje kroz ciljane intervencije obuke. Kampus sa 1.800 m2 učionica i nastavnih sala, 600 m2 školske zgrade, 30 specijalizovanih trenera i 8 građevinskih instruktora, organizuje kurseve na različitim nivoima specijalizacije, kako teoretske tako i praktične, uz proverenu i stalno ažuriranu metodu kako bi se zadovoljile specifične potrebe obuke o novim tehnologijama i građevinskim sistemima i o propisima za izgradnju koje se odnose na životnu okolinu i zdravo stanovanje.

Kerakoll Srbija Kerakoll Srbija

Kerakoll Campus

Obuka i ažuriranje za izgradnju sutrašnjice

Kerakoll smatra da su tehničko ažuriranje i profesionalna obuka od suštinskog značaja za promociju i širenje boljeg kvaliteta gradnje.

Kampus je najvažnija škola za obuku i savetovanje za GreenBuilding u Evropi, čija je svrha promovisanje i širenje nove i najsavremenije kulture zelene gradnje kroz ciljane intervencije obuke. Kampus sa 1.800 m2 učionica i nastavnih sala, 600 m2 školske zgrade, 30 specijalizovanih trenera i 8 građevinskih instruktora, organizuje kurseve na različitim nivoima specijalizacije, kako teoretske tako i praktične, uz proverenu i stalno ažuriranu metodu kako bi se zadovoljile specifične potrebe obuke o novim tehnologijama i građevinskim sistemima i o propisima za izgradnju koje se odnose na životnu okolinu i zdravo stanovanje.


Sertifikovani majstori za pravilno korišćenje materijala

Za tehničke i sigurnosne listove, posetite sajt kerakoll.com


© Mozaik Mont. Sva prava zadržana | izrada sajta restop.rs